Indigo Park

Een nieuwe samenwerkingsdimensie
Wie?
Indigo Park Luxembourg s.a.
Wat?

Sinds 5 november 2015 is VINCI Park, Indigo Park geworden en richt het zich resoluut op de toekomst door mee te werken aan nieuwe mobiliteitsoplossingen. De nieuwe belofte van Indigo Park, “Making space for the future”, vloeit voort uit de wil om meer dan alleen een parkeerplaats aan te bieden. Indigo Park wil individuen meer voordeel geven uit hun verplaatsingen door hen op een steeds intelligentere manier te connecteren met hun omgeving.

 Jonathan Da Silva, directeur human resources en communicatie

Waarom Protime?

Uitdagingen

  • De nieuwe beleidsstrategie van de groep en de doelstellingen voor 2020 implementeren en delen
  • Het payrollproces vereenvoudigen
  • De controle van de werktijd optimaliseren met het oog op de berekening van de lonen
  • Communicatie tussen departementen implementeren

Oorzaken

  • Gebrek aan communicatie tussen de achttien departementen
  • Te weinig zicht op de lopende projecten
  • Reporting naar de hoofdvestiging in Frankrijk niet optimaal
  • Te veel uitwisselingen per e-mail.
  • Verschillende uurroosters en specifieke regels waardoor de verwerking van lonen bijna 10 dagen in beslag neemt

Oplossingen

Indigo Park Luxembourg heeft gekozen voor Protime 360° om de nieuwe strategische doelstellingen uit te dragen door de hele organisatie. Deze oplossing zorgt ervoor dat de doelstellingen van het bedrijf, de doelstellingen van het team en de persoonlijke doelstellingen perfect op elkaar zijn afgestemd. Iedereen is op elk moment up-to-date.

Sinds meerdere jaren al gebruikt Indigo Park Luxembourg, Protime Premium voor de tijdregistratie, de planning van het personeel en het beheer van de HR-diensten.

Tijdsbeheer optimaliseren

Indigo Park is marktleider in de Europese parkeersector en koestert nieuwe internationale ambities. Het bedrijf stelt 15.000 mensen te werk in 14 landen en meer dan 500 steden. In Luxemburg beheren 76 medewerkers verschillende onder- en bovengrondse parkeergelegenheden, en tal van parkeerplaatsen langs de openbare weg.

“Sinds het begin van de jaren 2000 is het onze bedoeling om het tijdsbeheer binnen onze teams te optimaliseren, zowel op het vlak van teamplanning als op dat van de organisatie van de human resources afdeling,“ getuigt Jonathan Da Silva. Hij heeft de zware taak als directeur human resources en communicatie om de supervisie van alle personeelsleden te garanderen. Op deze manier kan Indigo Park de klant, die zijn voertuig parkeert in één van de parkeergelegenheden van Indigo Park Luxembourg, uiteindelijk een topkwaliteit service aanbieden.

Jonathan Da Silva, directeur human resources en communicatie
Jonathan Da Silva, directeur HR en communicatie

Nieuwe samenwerkingsbehoeften

“Vandaag slagen we er dankzij een uitstekende samenwerking nog steeds in bepaalde processen te optimaliseren en tijd te winnen, terwijl we een globaler, betrouwbaarder en preciezer zicht hebben op onze teams,” getuigt Jonathan Da Silva, directeur human resources en communicatie van Indigo Park in Luxemburg. Omdat Indigo Park geconfronteerd wordt met nieuwe samenwerkingsbehoeften, doet het een beroep op de Protime 360°-oplossing om de nieuwe strategie van het bedrijf te implementeren en op te volgen.

Indigo Street Parking

Nieuwe samenwerkingsbehoeften

“Vandaag slagen we er dankzij een uitstekende samenwerking nog steeds in bepaalde processen te optimaliseren en tijd te winnen, terwijl we een globaler, betrouwbaarder en preciezer zicht hebben op onze teams,” getuigt Jonathan Da Silva, directeur human resources en communicatie van Indigo Park in Luxemburg. Omdat Indigo Park geconfronteerd wordt met nieuwe samenwerkingsbehoeften, doet het een beroep op de Protime 360°-oplossing om de nieuwe strategie van het bedrijf te implementeren en op te volgen.

Alle tools vereenvoudigen ons dagelijks werk en verhogen onze efficiëntie
Jonathan Da Silva, directeur HR en communicatie

Strategische doelstellingen delen

In 2014 heeft Indigo Park Luxembourg vastgesteld dat zijn structuur gereorganiseerd en opgehelderd moest worden, maar ook dat de communicatie tussen de verschillende departementen aan verbetering toe was. “Tot nog toe wisselden we veel e-mails uit. Deze manier van communiceren biedt echter geen duidelijk en transparant overzicht van alle lopende projecten en van de meer punctuele en precieze taken,” gaat de heer Da Silva verder. “Anderzijds heeft de Indigo Groep nieuwe doelstellingen uitgewerkt op het vlak van management, die tegen 2020 behaald zouden moeten worden. Op die manier willen we inspelen op de uitdagingen van vandaag op het vlak van mobiliteit.

Onze directie, die in Frankrijk gevestigd is, heeft van afstand zicht op de voortgang van bepaalde projecten. Tijdens de conference calls heeft iedereen toegang tot dezelfde gegevens”, licht Jonathan Da Silva toe. “We hebben de directie en de teams zeer snel kunnen overtuigen van het belang van Protime. Ik heb er persoonlijk op toegezien dat de nieuwe interne HR-software, die in 2016 in de hele groep geïmplementeerd zal worden, ook compatibel is met de oplossingen en de interface van Protime”, vertelt Jonathan Da Silva ons.

we slagen erin bepaalde processen te optimaliseren en tijd te winnen terwijl we een globaler, betrouwbaarder en preciezer zicht hebben op onze teams.
Jonathan Da Silva, directeur HR en communicatie

4 tot 5 dagen winnen

Al sinds meerdere jaren vertrouwt Indigo Park Luxembourg op Protime Premium voor de registratie van de werktijd, de planning van het personeel en het beheer van de HR-diensten. Dankzij het uitgebreide pakket van oplossingen dat door Protime aangeboden en ontwikkeld wordt, slaagt Indigo Park Luxembourg erin bepaalde processen die rechtstreeks betrekking hebben op het personeelsbeheer, voortdurend te optimaliseren. “We hebben recentelijk het proces voor het afronden van de maandelijkse payroll nog verbeterd. Terwijl we deze fase vroeger rond de 10e van de maand afsloten, slagen we er voortaan in om 4 tot 5 dagen te winnen,” legt Jonathan Da Silva in detail uit.

“We winnen dus flink wat tijd waardoor we efficiënter kunnen werken en we ons kunnen wijden aan andere taken die veel productiever zijn. Door met Protime op lange termijn samen te werken is het onze bedoeling om voordeel te halen uit gespecialiseerde, flexibele en efficiënte tools. Binnenkort zullen nieuwe ontwikkelingen ervoor zorgen dat de gegevens met betrekking tot de gepresteerde uren via een computerinterface naar de payrollprovider gestuurd kunnen worden. “