Projecten & Taken

Autonomie geven en toch overzicht behouden

Resultaatgedreven

Als manager is het onmogelijk alle details te kennen van elk project. Laat medewerkers zichzelf in volle autonomie organiseren en samenwerken aan projecten. De vooruitgang van elk project wordt op een eenvoudige manier grafisch weergegeven. Zo kan je snel beslissen welke projecten of doelstellingen meer aandacht vragen. Wanneer je inzoomt op een project krijg je meteen een overzicht van alle taken die afgerond of lopende zijn. Zo focus je enkel op de pijnpunten vanuit een coachende rol.

 

Ondernemerschap

Dankzij de intuïtieve dashboards verlies je nooit het overzicht. Teams kunnen dankzij de Protime 360°-projecten hun werk structureren. Teamleden hebben zelf ook inzicht in persoonlijke vorderingen. Dit verhoogt het engagement dat nodig is om intrapreneurship te stimuleren. Als manager kan je snel bijsturen door in te grijpen op individuele taken. Taken toewijzen of beschikbaar stellen gebeurt in een vingerknip.

 

Detail project in project groep
In één oogopslag de stand van zaken kennen.

Vergaderen

90% van onze gebruikers structureert vergaderingen in projecten. Vooral teammeetings en directiemeetings lenen zich goed tot heldere structuren. Naast een vlottere bewaking van de agenda moeten ook geen notulen worden nagestuurd, alles staat namelijk al veilig online.  Je wijst de actiepunten meteen toe aan de juiste persoon.