100% controle

Creëer eigen processen

Afspraken vastleggen

Succesvol en effectief samenwerken om een bepaalde doelstelling te bereiken, lukt maar dankzij goede afspraken. Met Protime 360° krijg je snel een overzicht van wie welke taak moet vervullen en wat de voortgang is van het project.

 

Processtappen bepalen

Afhankelijk van de doelstelling kan je in enkele clicks een volledige workflow opzetten. Dat betekent dat je ofwel kan terugvallen op je eigen vertrouwde projectaanpak of totaal nieuwe processen kan opzetten. Zo ben je dus niet gebonden aan beperkte functionaliteit en voorgedefinieerde processtappen. Met Protime 360° heb je 100% controle.

 

Teamleden toevoegen

Het succes van een project is helemaal afhankelijk van de competenties van je team. In Protime 360° is het daarom heel eenvoudig om nieuwe leden toe te voegen aan elk project. Je kiest niet enkel collega's binnen je eigen bedrijf, maar kan ook snel externen uitnodigen om deel te nemen. Alle teamleden zien enkel die projecten of taken waar jij ze rechten op geeft. 

 

Taken laten evolueren naar projecten

Met deze flexibiliteit kan een bepaalde taak of idee uitgroeien tot een geheel nieuw project, zonder de link naar het oorspronkelijke project te verliezen. Zo krijg je soepelere processen die "on the fly" aangepast kunnen worden aan elke wijzigende situatie.  Met andere woorden, Protime 360° past zich aan jou aan, niet andersom!