Verhoog engagement

Betrek je medewerkers

Engagement

Werken in volle autonomie verhoogt de betrokkenheid. Je organiseert je werk in samenspraak met het team. Je kan je medewerkers deze autonomie ook degelijk geven zonder het overzicht te verliezen.  Het Karasek-model geeft aan dat autonome werknemers gelukkiger en productiever zijn.  Met Protime 360° maak je elke bijdrage duidelijk inzichtelijk.  Zo is duidelijk wat jij bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen.

De gebruiksvriendelijkheid voor deelname aan projecten verhoogt het engagement. Door de transparantie binnen projecten merken teamleden eventuele problemen sneller op. De toename in productiviteit is dus rechtstreeks het gevolg van het engagement van de medewerkers.

 

Intrapreneurship

Ondernemerschap is het fundament van het engagement van de medewerker. Neem initiatief, wijs op pijnpunten en verbeter processen. Het stimuleren van individuele initiatieven zorgt ervoor dat jouw organisatie zich snel kan aanpassen aan vragen van klanten en veranderende marktomstandigheden.